Modbus RS485 hattına kaç cihaz bağlanabilir.

RS485 hattına kaç cihaz bağlayabilirim? Modbus hattına kaç cihaz bağlayabilirim? Sizden aldığım cihaza kaç tane modbus cihaz bağlayabilirim?

Bu soru çok sorulan bir sorudur ve malesef net bir cevabı yoktur. Çünkü RS485 iletişimi maksimum cihaz sayısını belirtmez. Bunun yerine bu standart da, veri yolu bağlantısına yerleştirilebilecek birim yük (Unit Load) değeri vardır. Ayrıca bunun dışına iletişim hızı, seçilen kablo, kullanılan cihazlar, ortam durumu, etraftaki diğer cihazlar gibi bir çok parametre de bu sayıyı belirler.

Aşağıda birim yük kavramı ve hatta bağlanabilecek maksimum cihaz sayısının nasıl belirlenebileceği anlatılmaya çalışılmıştır. Fakat bu sayıların teorik olduğu, gerçekte başka bir çok kriterinde; maksimum cihaz sayısını etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Birim Yük (Unit Load)

Birim Yük, bir RS-485 ağında maksimum bağlantı sayısını belirlemek veya hat devrelerinin giriş özelliklerini belirlemek için bir temel sağlayan göreli bir parametredir. TIA/EIA-485 (RS485) standardı bir bus üzerinde 32 birim yük olabileceğini tanımlar. Bu durumda kullanılan sürücü entegrenin birim yük (unit load) değerine göre hattaki maximum cihaz sayısı hesaplanabilir.

Örneğin cihazınızda kullanın entegre 1/1 lik bir yük değerine sahipse bu durumda hattınıza maksimum 32 cihaz bağlayabilirsiniz.

Veya kullandığınız entegre 1/8 birim yük değerine sahipse; 256 adet cihaz bağladığınızda 32 maksimum birim yüke ulaşırsınız. Yani hatta 256 adet ⅛ birim yüke sahip cihaz bağlayabilirsiniz. 32 / (⅛) = 256


  • Birim Yük: 1/2 (0,5) ise maksimum 64 cihaz
  • Birim Yük: 1/4 (0,25) ise maksimum 128 cihaz
  • Birim Yük: 1/8 (0,125) ise maksimum 256 cihaz
  • Birim Yük: 1/16 (0,1) ise maksimum 320 cihaz

Maksimum cihaz sayısını etkileyen diğer faktörler

Burada birim yük dışında maksimum cihaz sayısını etkileyebilecek bazı etmenlerden bahsedilmiştir. Fakat bunlar dışında etkilerde olabilir.

  • İletişim hızı : Ne kadar hızlı bir iletişim kurarsanız hattaki bozulmalar artacak ve bağlayabileceğiniz maksimum cihaz sayısı değişecektir. Yavaş iletişimlerde daha fazla cihazla iletişim kurabilirsiniz.
  • Kullanılan kablo ve bağlantı şekli : Kullanılan kablonun türü, direnci, izolasyon değeri bağlanabilecek cihaz sayısını ve iletişim kalitesini doğrudan etkiler.
  • Ortam: Ortamdaki diğer cihazlar, parazitler, şebekeden gelebilecek voltaj ve frekans etkileri iletişim kalitesini ve bağlanabilecek cihaz sayısını etkileyebilir.
  • Entegre Töleransı: Entegreler üzerinde birim yük değerleri belirtilsede üretimlerinden ve saklama koşullarından dolayı bu değerler tam değildir ve farklılık gösterebilir. Bu durumda bağlanabilecek maksimum cihaz sayısını etkileyecektir.

Unutulmaması gereken diğer bir nokta da;

Örneğin BQ485 cihazı 256 cihaz desteklese de sizin bu hatta takacağınız cihazların sürücü entegrelerinin getireceği yük de belirleyicidir. Örneğin BQ485 cihazı maksimum 256 cihaz desteklese de siz eğer 1/1 yüke sahip cihazlar bağlıyorsanız BQ485 cihazının altına maksimum 32 cihaz bağlayabileceksiniz demektir. Hatta diğer ortam şartları sebebi ile bu 32 cihazdan bile daha az cihaz bağlayabilirsiniz.

BQ485 cihazına 1/4 yüke sahip cihazlar bağlarsanız bu sefer aynı BQ485 cihazı 128 maksimum cihazı destekleyecektir. Bu aynı şekilde tüm cihazlar için geçerlidir. Bu nedenle kullandığınız tüm cihazların yük değeri bu sayıları etkiler.

Yasal Uyarı:

Burada verilen bilgi ve sayılar teorik hesaplar doğrultusunda oluşturulmuş verilerdir. Tekrar tekrar belirtildiği üzere sadece bu “birim yük” hesaplamaları maksimum cihaz sayısını belirtmez. Burada anlatılmayan bir çok kriter de bu konuda etkili olabilir.

Bu döküman bilgi amaçlı hazırlanmıştır; bu verilerin kullanımından doğacak tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.